YÖNETİMİN ALTIN SAYILARI KURALLARI

YÖNETİMİN ALTIN SAYILARI KURALLARI

 

Yönetim yaşamın sürdüğü, dokunduğu her alanda izini sürdüğümüz bir olgudur. Hayatımızın tümü planlı, örgütlü, yönlendirilmiş ve denetlenmiş faaliyetlerin sonucudur ve bunların tümünde yönetim esastır. Tüm yönetilebilir şeylerde olduğu gibi, yönetim olgusunun bizzat kendisinde de uygulamadan ortaya çıkan sayılar ve bu sayılardan elde edilen sonuç ve değerlendirmeler, yönetim sanatının inceliklerine hâkim olmamızı sağlar. Sayıları göz önünde bulundurarak, yönetimin evrensel kurallarına uygun olarak sergilediğimiz yönetim tarzı ise başarıyı getirir.

Amaç, katılımcılara çeşitli kaynaklarda dağınık olarak bulunan, ancak yönetimin “esas” olarak işaret ettiği kavramları bütüncül bir yaklaşımla, uygulamadaki karşılıklarını yapılan binlerce anketten elde edilen sonuçları ile karşılaştırarak sunan bir eğitim ve kendi kendine yeten bir öğrenme ve öğretme paketi sunmaktır.

İÇERİK

§ Strateji Kavramı ve Evrimi

§ Yönetim mi Dediniz?

§ Sahi, Yöneticiler Ne İş Yapar?

§ Yönetimde İç ve Dış Çevre (Küresel Köy)

§ İşyerinde Çeşitlilikler ve Getirdikleri-Kuşak Farklılıkları

§ Sayılar Diyor Ki…

§ Yöneticiler Nasıl Karar Verir?

§ Bir Yöneticinin Karar Modelleri-Sizin Modeliniz Hangisi?

§ Peki Gruplar Nasıl Karar Verir?

§ Grupları Etkili Takımlara Dönüştürme

§ Plan ve Strateji+Vizyon ve Misyon

§ Bir Şirketin Yapısı Nasıl Tasarlanır? Gücün Yetki İle Savaşı

§ Sayılar Diyor Ki…

§ İnsan Kaynakları-Yüksek Performanslı Çalışanı Elde Tutmak

§ Örgütsel Değişim-Değişime Karşı Direnç-Stres

§ Örgütsel Davranışlar

§ Çalışanları Motive Etmek

§ Liderler ve Liderlik

§ İletişim, Teknoloji ve Enformasyonu Yönetmek

§ Yöneticiler Neyi Denetler ve Ölçer?

§ Sayılar Diyor Ki…

§ Şimdi Yönetici Olma Sırası Sizde…..(12 Çalışma Modülü)