ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK

ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK

AMAÇ

İş ve özel yaşamdaki sorumluluklarını yerine getirirken, yaşamı ıskaladığını düşünmeyen var mıdır? Zaman kısıtlı ve yapılması zorunlu birçok şey varken sosyal yaşama, kişisel gelişime vakit ayırmanın tek yolu zamanı verimli kullanmak. Zamanı verimli kullanmak adına “yapmadıklarımız”, yaptıklarımızdan daha önemli olabilir. Bu bağlamda ertelemek, en anlamlı uygulamalardan biridir.

Gerçek yaşamdan örnekler ve katılımcıların tecrübeleri ile desteklenen ‘Zamanı Verimli Kullanmak’ eğitimimize katılanlar, denenmiş önceliklendirme ve planlama yöntemlerini kavrayabilir, öğrendiklerini kullanarak yaşamlarını kolaylaştırabilirler. Profesyonel iş yaşamında yer alan ve iş hayatına girmeye hazırlanan herkes, Mikro ve KOBİ ölçekli girişimciler ve zamanın yetmediği, işlerin yetişmediği / yetişmeyeceği duygusuna sıklıkla kapılan kişiler için tasarlanmıştır. 

İÇERİK
• Zamanın verimliliğini etkileyen faktörler ve uygulamalar
• Önceliklendirme yöntemleri
• Planlama yöntemleri