BEYİNDEKİ İKNA GÜCÜNÜ KEŞFEDİN

BEYİNDEKİ İKNA GÜCÜNÜ KEŞFEDİN

AMAÇ

Bu eğitim, insanları ikna etmeye yönelik çabalarınızın çoğunun beynin işleyişine uygun olmadığını gösterecek. Pazarlama, satış ve iletişim çabalarınıza kolayca uyarlayabileceğiniz çok sayıda beyin araştırmasını daha farklı bir açıdan değerlendirmenizi sağlayacak. İkna sürecine, rasyonel beynin değil, ilkel beynin hâkim olduğunu, satın almaya yönelik tüm kararlarımızı etkilediğini anlamamıza yardımcı olacak. Ölçülebilir sonuçlar veren beyin temelli ikna stratejileri geliştirmenizi sağlayacak. Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek stratejiler geliştirerek satış potansiyelinizi yükseltmenizde faydalı olacak.

İÇERİK

• Üç Beyin, Bir Karar Verici
• İkna’nın İlk Durağı: İlkel Beyin
• İlkel Beyin İkna Oluyor
• İkna’dan Satın Almaya Doğru
• İkna Etkenlerinin Değerlendirilmesi ve Vaka Çalışmaları