NÖROPAZARLAMA EĞİTİMİ 

NÖROPAZARLAMA EĞİTİMİ 

1. OTURUM (19 Mart 2021)
• Beynimizin Yapısı ve İşlevleri
• Duyular ve Bellek Süreçleri
• İçimdeki Psikopat
• Kadın Beyni – Erkek Beyni
• Bilinçli ve Bilinç Dışı Sinir Sistemi
• Vücudumuzun Bilinçli ya da Bilinç Dışı Tepkileri
• Duygusal Uyarımlar
• Reklam Dünyasının Ölçümleme Teknikleri
• Tarihten Galat-ı Meşhur Beyin Vakaları
• Anlatıyorum Anlatıyorum Anlamıyorsun: Wernicke Afazisi
• Neden bazı olaylar aklımızda daha iyi kalır?
• Evrensel Yüz İfadeleri
• Duygularımızın Beynimizle Olan İlişkisi

2. OTURUM (26 Mart 2021)
• Beyin Ödül Sistemi
• Haz ve Ödül Sisteminin Anahtarı: Dopamin
• Amigdala ( Ödül Hafızası)
• Bağımlılıklar ve Sonuçları
• Marsmallow ister misiniz?
• Davranışsal Karar Süreçleri
• Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler
   * Bağlam
   * Hafızanın Yapısı
   * Sezgiseller
   * Bilişsel Yanılgılar
• Algılama Süreci Algıda Seçicilik: Sıra ve Halo Etkisi
• Karar Süreçlerimizi En Çok Etkileyen Yanılgılar ve Süreci İyileştirmek
   * Çıpalama (Anchoring)
   * Kayıptan Kaçınma (Loss Aversion)
   * Aşırı Güven (Overconfidence): Yatırımcıların karşılaştığı kötü sürprizler
   * Batık Maliyet Hatası (Sunk cost fallacy)
   * Ödül / Ceza Mekanizmaları
   * Ultimatom Oyunu (Ultimatum game)
• Kaynakça: Kitap ve Film Önerileri