STRESTEN UZAK MİNİ OYUN ATÖLYESİ: SAHNE SENİN!

STRESTEN UZAK MİNİ OYUN ATÖLYESİ: SAHNE SENİN!

AMAÇ
 
Tüm sanat dallarını içinde barındıran tiyatronun temel özelliklerini
aktararak, bireylere temel oyunculuk becerilerini kazandırmak,
günlük hayatın stresinden uzaklaştırmak ve bilinçli tiyatro seyircileri
oluşturabilmek ile amatör tiyatro çalışmalarının bilinçli bir şekilde
yapılmasını sağlayarak, sahne üzerinde herkesin bir yeri olduğunu göstermek.
 
İÇERİK

 
• Tiyatro tarihinin temel noktaları (antikten bu güne tiyatro süreçlerinin tanıtımı)
• Beden dilini etkili kullanabilme, duygu ve düşüncenin jestlere mimiklere yansıması Doğaçlamalar yoluyla beyin ve vücut koordinasyonu çalışmaları
• Güven duygusu çalışmaları
• Sahneyi oyunculuk yönünden doğru ve etkili kullanabilme teknikleri Temel oyunculuk eğitimi
• Tiyatro metni çözümleme yöntemleri
• Role yaklaşma
• Sahne çalışmaları ve tiyatro disiplini
• Dönem sonu oyun çalışarak kişinin kendini kanıtlaması
• Oyunculuk