ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UMS - UFRS) UYGULAMALARI EĞİTİMİ

ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UMS - UFRS) UYGULAMALARI EĞİTİMİ

AMAÇ

Şirketlerin büyümesi, gelişmesi ile dış piyasalara yönelmesi ile finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına göre  (UMS - UFRS) hazırlamak zorunluluğundan dolayı meslek mensuplarına yönelik uygulama ve pratiklik kazandırılması. Eğitim; teorik bilginin pratik hayatta karşılaşabilinecek örnekler ve vaka çalışmaları ile desteklenerek kapsamlı bir şekilde anlatılması suretiyle gerçekleştirilecektir

Eğitimin Hedefi Kitlesi  

Şirketlerin büyümesi, gelişmesi ile dış piyasalara yönelmesi ile finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına göre  (UMS - UFRS) hazırlamak zorunda olmaları nedeni ile tabloları hazırlayacak olan mali işler çalışanları ve profesyonelleri

Yöntem: Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay, problem çözme ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program: Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi: 3 gün 

PROGRAM 

UFRS/ UMS’lere Genel Bakış

• Başlıklarla Yürürlükteki Standartlar 
• UMS/TMS 1 – Finansal Tabloların Sunuşu 
• UFRS /TFRS 3 – İşletme Birleşmeleri   
    
• UMS /TMS 10 – Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
• UMS/TMS 8 – Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminleri 
• UMS/TMS 21 – Kur Değişinim Etkileri 
• UMS/TMS 17 – Kiralama İşlemleri 
• UMS/TMS 2 – Stoklar  
    
• UMS/TMS 16 – Maddi Duran Varlıklar  
• UMS/TMS 23 – Borçlanma Maliyetleri 
• UMS /TMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar
• UFRS/TFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat    
    
• UMS /TMS 40 –Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  
• UMS/TMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
• UMS/TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar  
• UMS/TMS 37 – Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 
• UFRS 5 - Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler  

    
• UMS/TMS 41 – Tarımsal Faaliyetler 
• UMS /TMS 12 – Gelir Vergileri 
• UMS /TMS 7 – Nakit Akış Tabloları 
• UMS /TMS 27-28, UFRS 3-10-11-12 Konsolide Finansal Tablolar 
• UMS/TMS 24 – İlişkili Kuruluşlar İlişkin Açıklamalar  
•  UFRS - TFRS – Faaliyet Bölümleri  
• UMS/TMS 32 UFRS7 - UFRS 9  – Finansal Araçlar
• BOBI FRS'ye Genel Bir Bakış 
• Uygulama: VUK'tan UFRS'ye geçiş - UMS & UFRS Finansal Tablo Hazırlanması